Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 euru právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dlžník Obec Daňové
nedoplatky
spolu
Daň
z nehnuteľností
Poplatok
za odpad
Daň
za psa

MONVEX, s. r. o.
Peter Pavlák, konateľ

Námestovo 2.868,86 € 2.868,86 €
Pajta Marián Bobrov 441,30 € 146,55 € 294,75 €
Špigelová Anna Bobrov 409,89 € 104,14 € 281,75 € 24 €
Tvoríková Anna Bobrov 163,95 € 34,20 € 129,75 €
Dudová Margita Bobrov 379,75 € 349,75 € 30 €
Sobeková Mária Bobrov 342,31 € 87,06 € 255,25 €
Žmuráň Miroslav Bobrov 311,55 € 48,80 € 262,75 €
Grígľová Ingrid Bobrov 171,87 € 107,37 € 58,50 € 6 €