Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: EUROFONDY » Oravská cesta » Tlačová konferencia

SPRÁVA  Z TLAČOVEJ  KONFERENCIE PRI  PRÍLEŽITOSTI  UKONČENIA  PROJEKTU  „ORAVSKÁ  CESTA“

Tlačovú konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu zorganizovala Obec Bobrov (PP2) 3. októbra 2012 o 9.30 hod. v slávnostnej sále obecného úradu v Bobrove.

Za slovenskú stranu sa tejto slávnosti zúčastnili predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Blanár, poslankyňa NR SR Viera Mazúrová, poslanci Žilinského samosprávneho kraja František Poleta a Milan Vrábeľ, riaditeľ Správy ciest ŽSK Ivan Fábry, prednosta Obvodného úradu v Námestove Miroslav Šimulčík, riaditeľ Obvodného úradu pre cestnú dopravu v Dolnom Kubíne Martin Obtulovič, starosta obce Bobrov Anton Grobarčík, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bobrov, starostovia obcí okresu Námestovo a ďalší zástupcovia ŽSK a štátnej správy okresu Námestovo.

Poľskú delegáciu viedol člen predstavenstva Malopoľského vojvodstva Stanislav Sorys a generálny riaditeľ Zarzadu Dróg Wojewódzkich v Krakowe (ZDW) Grzegorz Stech. V delegácii ďalej boli starosta Nowatorského okresu Krzystof Faber, zástupcovia ZDW Marta Maj, Lucyna Papiz a Alicja Sleczka, ďalej wójt gminy Jablonka Antoni Karlak, wójt gminy Lipnica Wielka Boguslaw Jazowski a ďalší predstavitelia gmin Jablonka i Lipnica Wielka.

Na tlačovú konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia médií z poľskej i slovenskej strany.

Tlačovú konferenciu zahájil a hostí privítal starosta obce Bobrov Anton Grobarčík, ktorý informoval o príprave a priebehu realizácie časti projektu spolufinancovaného Obcou Bobrov. Následne predstavitelia partnerských subjektov Juraj Blanár a Stanislaw Sorys taktiež informovali o častiach projektov, ktoré boli spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a Malopoľským vojvodstvom. Počas vystúpení menovaných boli premietané fotografie a filmové zábery z jednotlivých stavebných objektov pred realizáciou, počas realizácie i po ukončení stavebných prác. Okrem toho v chodbových priestoroch bola pripravená výstava fotografií k tomuto projektu.

Po vystúpení hlavných rečníkov, ktorí vo svojich príhovoroch taktiež ocenili a poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom ukončení projektu, v diskusii vystúpili viacerí z účastníkov konferencie. Všeobecne bolo v diskusii konštatované, že uvedený projekt spojil poľskú časť oravského regiónu so slovenskou časťou a že toto dielo bude veľkým prínosom nielen pre obyvateľov tohto regiónu, ale i pre turistov, ktorí vo väčšom množstve budú navštevovať náš kraj. Po tlačovej konferencii predstavitelia partnerov poskytli osobitné rozhovory zástupcom médií.

Následne na námestí s. Jakuba, neďaleko obecného úradu, bol vykonaný slávnostný akt otvorenia projektu „Oravská cesta“, na ktorom slávnostné príhovory predniesli Anton Grobarčík, Juraj Blanár a Stanislaw Sorys. Slávnostného aktu sa zúčastnili hostia, prítomní na tlačovej konferencii a vyše 200 občanov a detí z Bobrova. Po slávnostnom akte bolo podané prítomným občerstvenie.

 

Zverejnené: 05. 10. 2012