Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Obec Bobrov » Osobnosti obce

Osobnosti obce

Štefan Koštialik -

(21.08.1834 - 19.07.1901 ) biskupský tajomník, profesor učiteľ. ústavu

František Vlossák

- (* 22. október1864, Bobrov - † 30. marec1956, South Bethlehem) bol rímskokatolícky kňaz, krajanský činiteľ.
Životopis: Študoval na gymnáziu v Trstenej, Oradei a v Levoči, teológiu v Banskej Bystrici a v Louvain (Belgicko), 1891 vysvätený za rokuk. kňaza. Roku 1891 odišiel do USA, kde pôsobil ako kaplán a administrátor na viacerých miestach, naposledy v South Bethlehem, potom dočasný kaplán vo viacerých kláštorocha v tábore kat. veteránov. Aktívny činiteľ v krajanskom hnutí v USA, zakladal slov. osady a spolky, spoluzakladateľ MS v Amerike, jej prvý účtovník, 1895 spoluzakladateľ Spolku slov. kňazov, 1906 spoluorganizoval prvý kat. slov. kongres, zaslúžil sa o vybudovanie kostola a školy.

Ján Klinovský

- (* 18. jún1905, Bobrov - † 17. september1944, Hájniky, dnes Sliač) bol slovenský národohospodár, predseda Obilnej spoločnosti pre Slovensko.

Životopis: Študoval komerčné inžinierstvo v Prahe. Spočiatku bol prívržencom Milana Hodžu a agrárnej strany, neskôr Karola Sidora, vďaka ktorému sa stal šéfom obilného syndikátu. V rokoch 1943-1944 zodpovedný redaktor hospodárskeho týždenníka Budovateľ. Za 2. svetovej vojny pomáhal poľským odbojárom a spolupracoval s občianskym odbojom. Patril do okruhu sidorovskej opozície. Po vypuknutí SNP prišiel na povstalecké územie. Koncom augusta a začiatkom septembra 1944 bol v kúpeľoch Sliač, kde sa ho zmocnila skupina zdemoralizovaných partizánov a spolu s desiatymi ďalšími osobami ho zavraždili na moste nad riekou Hron v Hájnikoch. Udalosť vyvolala široký ohlas na povstaleckom území, odsúdila ju verejná mienka a Slovenská národná rada.

Bonaventúra Štefan Buc

- (24.12.1910 - 22.04.1966), doktor filozofie, pedagóg, filológ, prekladateľ a člen rehoľe františkánov


Jozef Žmuráň

- (* 26. február 1921, Bobrov - † 26. september 1982, Bratislava) bol elektrotechnický inžinier, energetik.

Životopis: Študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Banskej Bystrici (1939-1943), na Elektrotechnickej fak. SVŠT v Bratislave (1943-1948), 1948 Ing., 1970 CSc. Pôsobil ako energetický referent Dopravných závodov mesta Bratislava, inšpektor výstavby elektrární Elektrovodu, vúskumný pracovník Energetických laboratórií SAV, Výskumného ústavu energetického v Bratislave. Vo vedeckom vúskume sa zameral na otázky rozvoja elektrizačnej sústavy. Zúčastnil sa na posudzovaní projektu sústavy vodných diel na Dunaji. Autor výskumných správ, štúdií a článkov v zborníkoch Výskumného ústavu energetického.


Michal Šulek

- (* 1932, Bobrov – † 2001) bol politický väzeň.

Životopis: Narodil sa v Bobrove v rodine robotníka. Počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK so spolužiakmi rozniesol balíček protirežimových letákov. S pomocou konfidentov ich tajná polícia odhalila a pozatýkala. Bol odsúdený na 8 rokov, ktoré skoro celé strávil v Jáchymovských baniach. Tieto skúsenosti opísal v diele A život ide ďalej... s podtitulom Spomienky na strašné javisko v srdci Európy.


Irena Schusterová (1937 – 2008) - manželka bývalého prezidenta R. Schustera
František Beluš (1830 - 1873), náboženský spisovateľ, učiteľ a jezuita