Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Samospráva » Komunálne voľby 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bobrov:

Starosta obce Bobrov

1. Ing. Anton Grobarčík (SMER) - 432 hlasov

 

Poslanci do OcZ:

Zvolení poslanci
1. Milan Čajka (SMER) 313
2. Milan Košťál (KDH) 303
3. Jozef Kanderka (KDH) 280
4. PhDr. Marcel Zemančík (SMER) 255
5. Mgr. Michal Stoklasa (NEKA) 244
6. Jaroslav Hoľmík (SMER) 231
7. Mgr. Martina SLovíková (NaS) 221
8. Augustín Šelian (KDH) 208
9. Štefan Kulina (SMER) 203Náhradníci
10. Miroslav Gužík 177
11. Ing. Vladimír Mrekaj 162
12. Marián Kružel 124
13. Mgr. Ondrej Kružel 118
14. František Vojčák 116
15. Juraj Grígel 85

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1325
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 486
Počet odovzdaných obálok: 486
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 469
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 432

 


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 

Informácia pre voliča

Podávanie kandidačných listín

Delegovanie do volebnej komisie

 


 

Oznámenie o počte obyvateľov v obci Bobrov

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce