Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
02.10.2017

V zmysle § 4 ods. 3 a § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospo-dárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Bobrov zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Identifikačné údaje prevádzajúceho:
Meno a priezvisko: Leopod Karkoška
Trvalé bydlisko: Nová Bobrovská 86, 029 43  Zubrohlava

 

 

Údaje o ponúkanom poľnohospodárskom pozemku:

P. č.

Katastrálne
územie

Register List
vlastníctva
Číslo
parcely
Druh pôdy Výmera Cena Vlastník
1. Bobrov E 846 3144/2 Orná pôda 2626 m2 1,14 € L. Karkoška


Termín na predkladanie ponúk:

-          z obce Bobrov a susedných obcí: najneskôr do 16. 10. 2017
-          z územia Slovenskej republiky: nejneskôr do 21. 11. 2017

Adresa na predkladanie ponúk:

Leopold Karkoška, Nová Bobrovská 86, 029 43  Zubrohlava