Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 3  > >>

11.04.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo

od 10. apríla 2018, 07:00 hod.  do odvolania


06.04.2018
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú tento víkend nasledovné majstrovské futbalové zápasy :

-        družstvo dorastu nastúpi dnes (piatok) na našom štadióne o 16.00 hod. v dohrávanom zápase 4. ligy proti TJ Družstevník Dlhá n. Oravou

-        taktiež dorastenecké družstvo odohrá zápas 4. ligy v nedeľu na našom štadióne o 11.00 hod proti OŠK Bešeňová

-        mužstvo dospelých v zápase V. ligy nastúpi v nedeľu o 17.00 hod proti FO Tatran Sučany na štadióne v Sučanoch. Odchod autobusu je o 13.00 hod od  nášho futbalového štadióna

 

Príďte povzbudiť našich reprezentantov.

 

 


23.03.2018
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2018 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom:


22.03.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  v dňoch 5. apríla 2018 od 7:30 - 13:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: 
Prerušené odberné miesta - 5. 4. 2018


14.03.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Obec Bobrov ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku

zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

V zozname sú uvedené mená fyzických osôb a právnických osôb pri ktorých sa eviduje podľa stavu k 31.12.2017 da­ňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

Obec Bobrov upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, t.j. i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.


27.02.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

S účinnosťou od 01. 03. 2018 bude na Pošte Bobrove realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Hodiny pre verejnosť pred zmenou:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:  7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 11:00, 13:00 - 17:00

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01. 03. 2018:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:  7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 10:30, 13:30 - 17:00

Oznámenie


12.02.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Spolok bývalých urbarialistov obce Bobrov – pozemkové spoločenstvo V súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva

z v o l á v a

valné zhromaždenie členov

Dátum konania : 24. marca 2018 t.j. sobota

Miesto konania : Základná škola v Bobrove

Prezentácia : od 10.00 hod. - do 10.30 hod.

Zahájenie : 10.30 hod.


16.01.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: spravca

Obec Rabčice pozýva všetkých priaznivcov zimnej turistiky na bežkách na 10. ročník lyžiarskeho pochodu Goralova bežka v Rabčiciach dňa 20. 01. 2018 o 10:00 hod. Zraz je v budove ZŠ Rabčice o 10:00 hodine. Zápisné: 2,- €. Deti do 15 rokov bez poplatku. Účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na plagáte.


08.01.2018
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava (Hlavný pracovný pomer)

Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 2

Doklady je potrebné doručiť do 19. 01. 2018 poštou, alebo osobne na adresu: Miestna akčná skupina Biela Orava, Beňadovo č. 66, 029 63 p. Mútne . Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér“. Rozhodujúci je dátum doručenia!

Viac info v prílohe.

 


21.12.2017
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

 

21. 12. 2017 (štvrtok) 7:00 - 12:00
22. 12. 2017 (piatok)   ZATVORENÉ
27. 12. 2017 (streda)   ZATVORENÉ
28. 12. 2017 (štvrtok) 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
29. 12. 2017 (piatok)   ZATVORENÉ

27.11.2017
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Pozývame Vás na Mikulášske trhy, ktoré sa uskutočnia 2. decembra 2017 od 14:00 hodiny na Námestí sv. Jakuba pred kostolom.

Mikulášske trhy začnú stretnutím detí so Sv. Mikulášom, ktorý rozdá deťom darčeky. Na Mikulášskych trhoch si budete môcť kúpiť rôzne vianočné ozdoby, háčkované, pletené či štrikované výrobky, keramiku, hračky, syry, vianočné oblátky, trubičky, perníky, štrúdle i moravské koláče. Občerstviť sa budete môcť gulášom z diviny či opekaným prasiatkom, opekaným bravčovým mäsom, klobásami či kolenami. Na trhoch nebude chýbať tradičný punč, varené víno či medovina.


09.10.2017
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania nasobotu  4. novembra 2017.

Podrobné informácie nájdete  na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na stránke Žilinského samosprávneho kraja.

Dokument zverejnený na úradnej tabuli obce Bobrov 09. 10. 2017 
VOĽBY VÚC 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ZASK

Dokument zverejnený na úradnej tabuli obce Bobrov 09. 10. 2017
VOĽBY VÚC 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ZASK.pdf (220.2 kB)


02.10.2017
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

V zmysle § 4 ods. 3 a § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospo-dárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Bobrov zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Identifikačné údaje prevádzajúceho:
Meno a priezvisko: Leopod Karkoška
Trvalé bydlisko: Nová Bobrovská 86, 029 43  Zubrohlava

 

 


08.09.2017
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Obec Bobrov oznamuje verejnosti, že dňom 08. 09. 2017 zverejnila Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta". Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na obecnom úrade každý pracovný deň počas úradných hodín v lehote od 08. 09. 2017 do 25. 09. 2017. Pripomienky je možné zasielať v lehote do 25. septembra 2017 do podateľne OcÚ Bobrov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je sprístupnené na obecnom úrade alebo na tejto internetovej adrese.

Oznámenie spolu s prílohami si môžete stiahnuť tu:
Informácia pre verejnosť
Titulná strana
Oznámenie
Foto


20.03.2017
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Predmet zákazky: Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre technologickú časť diela a projektovej dokumentácie skutkového stavu technologickej časti diela po realizácii diela pre projekt „Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v obci Bobrov“